Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jaki jest symbol pierwiastka dysproz, europ, mendelew, osm, krypton, radon, itr, terb?

Dysproz  - Dy

Europ - Eu

Mendelew - Md

Osm - Os

Krypton - Kr

Radon - Ra

Itr - Y

Terb - Tb