Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Uzupełnij zdania dotyczące układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Rozwiązanie
Właściwości pierwiastków uporządkowanych według wzrastającej liczby atomowej zmieniają się okresowo. Stwierdzenie to nosi nazwę prawa okresowości. Pierwiastki uporządkowane w ten sposób tworzą grupy, czyli kolumny pionowe i okresy, czyli rzędy poziome. Grup w układzie okresowym pierwiastków jest 18. Okresów w układzie okresowym jest 7. Nazwy grup tworzy się od nazwy pierwszego pierwiastka danej grupy. Grupy 1, 2 oraz od 13 do 18 nazywane są grupami głównymi.