Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Podaj nazwy pierwiastków chemicznych, które wchodzą w skład związków chemicznych o następującej budowie: C2D3 i AB2. Wykorzystaj podane informacje:
  • atom pierwiastka C ma 13 protonów,
  • atom pierwiastka D ma 16 elektronów,
  • atom pierwiastka A leży w 5. okresie i ma 2 elektrony walencyjne,
  • atom pierwiastka B ma liczbę Z równą 17.

Wskazówka
Ustalając nazwy pierwiastków chemicznych bierzemy pod uwagę następujące zależności:
  • liczba atomowa "Z" (porządkowa) pierwiastka jest równa ilości protonów i elektronów
  • numer grupy jest równy liczbie elektronów walencyjnych (dotyczy tylko grup głównych)

Rozwiązanie

A stront, B chlor, C glin, D siarka