Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij zdania, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Rozwiązanie
a) Pierwiastek o liczbie atomowej 16 ma  w atomie 8 protonów i 8 elektronów.
b) Jądro atomu sodu zawiera 11 protonów.
c) Wokół jądra atomu magnezu krąży 12 elektronów.
d) W jądrze atomu glinu znajduje się 13 protonów.
e) Atom helu ma 2 elektrony walencyjne.
f) Na powłokach atomu krzemu znajduje się łącznie 14 elektronów.
g) Konfiguracja elektronowa atomu chloru ma postać - L2L8M7.
h) Na powłoce walencyjnej atomu tlenu znajduje się 6 elektronów.
i) Pierwiastek, którego atom ma 4 powłoki elektronowe i 8 elektronów walencyjnych, to krypton.
j) K2L8M18N2 jest to rozmieszczenie elektronów w atomie cynku.
k) Rysunek przedstawia uproszczony model atomu węgla.